• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1
  358 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

รางวัลแห่งความสำเร็จ (ISO,CSR)

img

Energy Awards 2012

Energy Awards 2012

Energy Awards 2012

img

รางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากล ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประเภทโรงประกอบโลหกรรม

รางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากล ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประเภทโรงประกอบโลหกรรม

รางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากล ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประเภทโรงประกอบโลหกรรม

img

รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2554 ประเภทโรงประกอบโลหกรรม

รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2554 ประเภทโรงประกอบโลหกรรม

รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2554 ประเภทโรงประกอบโลหกรรม

img

รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DPIM)

รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DPIM)

รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DPIM)

img

ประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

img

รางวัลสถานประกอบการชั้นดี

รางวัลสถานประกอบการชั้นดี

รางวัลสถานประกอบการชั้นดี

img

Green mining award 2019

Green mining award 2019

Green mining award 2019

img

Green Industry Level 3 : 2019

Green Industry Level 3 : 2019

Green Industry Level 3 : 2019

img

CSR-DPIM Continuous Award 2019

CSR-DPIM Continuous Award 2019

CSR-DPIM Continuous Award 2019