• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1
  358 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

ติดต่อเรา

ส่งข้อความถึงเรา

บริษัท เจ จี สตีล จำกัด(มหาชน) เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเงินลงทุนกว่า 54,000 ล้านบาท ทำให้โรงงาน GJS เป็นโรงงานผลิตเหล็กแบบครบวงจรที่ทันสมัย

ติดต่อเรา!

เมล

นักลงทุนสัมพันธ์ : ir@gjsteel.co.th

ฝ่ายขาย : sales@gjsteel.co.th

ความรับผิดชอบต่อสังคม : csr@gjsteel.co.th

ฝ่ายจัดซื้อ : purchase@gjsteel.co.th

ฝ่ายบุคคล : recruit@gjsteel.co.th

อีเมล์ : info@gjsteel.co.th

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-267-8222
โทรสาร 02-267-9048

โรงงาน

นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1
358 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ (038) 345 950
โทรสาร (038) 345 693