• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
  358 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

ข่าวสารบริษัท

img

คณะผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบริษัท

Dec 6, 2018 | | ข่าวสารบริษัท | 0 ผู้เข้าชม

คณะผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบริษัท เมื่อวันที่ 22 พ.ย.
img

แจ้งมติในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 3/2561

Nov 7, 2018 | | ข่าวสารบริษัท | 0 ผู้เข้าชม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เรียนแจ้งมติในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
img

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

Nov 6, 2018 | | ข่าวสารบริษัท | 0 ผู้เข้าชม

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 - 17.30