• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 ปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1
  358 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

สินค้า

Application 
Group
Thailand
(TIS)
Japan
(JIS)
United States 
of American 
(ASTM, SAE)
Europe
(EN)
Commercial
/Drawing
Tis 528 :
HR1, HR2, HR3
JIS G3131 :
SPHC, SPHD, SPHE
ASTM A1011/
A1011M :
CS Type A, B, C
DS Tpye A, B
SAE J403 : 1005 to 1009
EN10111:
DD11, DD12, DD13
Structural
- General 
  Structure 
- Welded 
  Structure 


- Machine   Structure
TIS 1479 :
SS330, 
SS400, 
SS490 TIS 1499 :
SM400A, B, C
SM490A, B, C YA, YB 
TIS 1501 : S17C to S45C
JIS G3101 :
SS330, 
SS400, 
SS490 JIS G3106 :
SM400A, B, C
SM490A, B, C, YA, YB 
JIS G405 1 :
S17C to S45C
ASTM A36/A36M

ASTM A283/A283M : A, B, C, D

ASTM A1011/A1011M :
SS30, 33, 36, 40, 45, 50, 55

ASTM A1018/A1018M :
SS30, 33, 36, 40, 45, 50, 55

ASTM A572/A572M :Gr, 60, 65, 70
SAE J403 : 1015 to 1023
A36, A283

ASTM A1011/A1011M :
HSLAS45, 50, 55

ASTM A1018/A1018M :
HSLAS45, 50, 55

SAE J403 : 1017 to 1046 EN10025-2 :
S 235, S275, S355
PipeTIS 1735 : SPHT1, 2, 3, 4JIS G3132 : SPHT1, 2, 3, 4  
Automotive
- Automotive 
  Structure 


- Automotive 
  Improve   Formability

TIS 1999 :
SAPH310, 370, 400, 440

TIS 1884 :
SPFH490, 540, 540Y

JIS G3113 :
SAPH310, 370, 400, 440

JIS G3134 :
SPFH490, 540, 540Y
  
Atmospheric Corrosion
Resistance
TIS 2011 : 
SPA-H
JIS G3125 :
SPA-H
ASTM A242/A242M 
Gas Cylinder 
and
Preeure Vessel
TIS 2060 :
Grade 1, 2, 3
JIS G3116 :
SG255, 295, 325, 365

ASTM A285/A285M :
A, B, C

ASTM A414/A414M : A, B, C, D, E, F, G

ASTM A515/A515M :
Gr, 60, 65, 70

ASTM A516/A516M :
Gr, 55, 60, 65, 70