• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 ปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1
  358 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

กระบวนการผลิต

1.ระบบลำเลียง ConSteel? ทำหน้าที่ป้อนเศษเหล็กและเหล็กถลุงเหล็กเข้าเตาหลอมอย่างเที่ยงตรงและคงที่ ในขณะเดียวกันยังเพิ่มอุณหภูมิให้แก่เหล็กเหล่านั้นขึ้นไปถึง 600 องศาเซลเซียส ทำให้สามารถอนุรักษ์พลังงานในการหลอมได้เป็นอย่างดี

2.เตาหลอมไฟฟ้า (EAF) ขนาดใหญ่ติดอันดับหนึ่งในสามของโลก ทำหน้าที่หลอมส่วนผสมต่างๆ จนได้น้ำเหล็กที่อุณหภูมิสูงถึง 1,600 องศาเซลเซียส และกำจัดธาตุที่ไม่ต้องการบางตัวออกด้วย 

3.เตาปรุงแต่งส่วนผสม (LHF) ทำหน้าที่ปรุงแต่งจนได้ส่วนประกอบทางเคมีตามความต้องการของลูกค้า โดยการเติมธาตุเจือและส่วนผสมต่าง ๆ ลงไป ภายใต้การควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และการตรวจสอบผลซ้ำจนได้สัดส่วนที่ถูกต้อง ทำให้ GJS สามารถผลิตเหล็กได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับผู้ผลิตชั้นนำอื่นทั่วโลก 

4.เตาปรุงแต่งส่วนผสมภายใต้สูญญากาศ (VOD) ทำหน้าที่ลดปริมาณธาตุคาร์บอนและธาตุไนโตรเจนในน้ำเหล็กให้ต่ำลงเป็นพิเศษได้เหล็กที่มีค่าคาร์บอนต่ำเพียง 0.001% เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการขึ้นรูปลึกและอุตสาหกรรมยานยนต์ 

5.เครื่องหล่อเหล็กแท่งแบนแบบต่อเนื่อง CSP? ทำหน้าที่หล่อน้ำเหล็กให้เป็นเหล็กแท่งแบนที่มีความหนา 50 หรือ 60 มิลลิเมตร หน้ากว้าง 900 - 1,600 มิลลิเมตร แล้วตัดเป็นแท่งน้ำหนัก 10 ถึง 40 เมตริกตัน ตามความต้องการของลูกค้าด้วยความหนาที่น้อยกว่าเหล็กแท่งแบนแบบธรรมดา ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานในการรีดลงได้มาก 

6.เตาอบแบบอุโมงค์ ทำหน้าที่ให้ความร้อนแก่เหล็กแท่งแบนจนมีอุณหภูมิคงที่สม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่นเหมาะสมกับการรีดร้อน 

7.เครื่องรีดร้อน 6 แท่นรีด CSP? ใช้เทคโนโลยี CVC? ทุกแท่นรีดทำให้สามารถรีดเหล็กความหน่าต่ำสุด 1.0 มิลลิเมตร และสูงสุด 25 มิลลิเมตร มีรูปร่างและความเรียบสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น (เมื่อติดตั้งแท่นรีดที่ 7 จะสามารถรีดความหนาต่ำสุด 0.8 มิลลิเมตรได้) 

8.เครื่องม้วนเหล็กที่ทันสมัย ทำหน้าที่ม้วนเหล็กแผ่นรีดร้อนให้เป็นม้วน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 762 มิลลิเมตร สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 40 ตันต่อม้วน 

9.เครื่องรีดปรับผิว - RTM สำหรับงานที่ต้องการความเรียบเป็นพิเศษ โดยเครื่องรีดจะปรับสภาพผิวให้เรียบยิ่งขึ้น 

10.เครื่องกัดกรดและเคลือบน้ำมัน - PPPL ทำความสะอาดผิวเหล็กและเคลือบน้ำมัน เพื่อให้เหล็กม้วนพร้อมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีกำลังการผลิต 50,000 ตันต่อเดือน 

11.เครื่องชุบและอบเคลือบสังกะสี - CGL ออกแบบด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิมที่ทันสมัย ทำให้สามารถเคลือบผิวเหล็กม้วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ดี