• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1
  358 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ชื่อไฟล์ ยอดดาวน์โหลด ไฟล์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
หนังสือเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาต 116
มอก.528-2548 (เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป)
มอก.528-2548 119
ใบอนุญาตที่ (1) ท 1833-69/528 76
มอก.2060-2543 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ
มอก.2060-2543 32
ใบอนุญาตที่ (1) ท 1580-4/2060 31
มอก.2011-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านทานการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ
มอก.2011-2543 24
ใบอนุญาตที่ (1) ท 1730-2/2011 26
มอก.1999-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
มอก.1999-2543 9
ใบอนุญาตที่ (1) ท 1627-7/1999 14
มอก.1735-2542 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบ สำหรับงานท่อ
มอก.1735-2542 32
ใบอนุญาตที่ (1) ท 1764-10/1735 24
ใบอนุญาตที่ (1) ท 1597-9/1735 20
ใบอนุญาตที่ (1) ท 1536-7/1735 17
ใบอนุญาตที่ (1) ท 1480-5/1735 20
มอก.1499-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ
มอก.1499-2541 46
ใบอนุญาตที่ ท 4786-26/1499 48
มอก.1479-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
มอก.1479-2558 139
ใบอนุญาตที่ ท 4706-64/1479 99